Historien

K.S. Nielsens Planteskole har en lang planteskoletradition bag sig. Det startede i Ho ved Skallingen i Vestjylland, hvor Niels Cornelius Nielsen startede planteskole i 1883. Niels C. Nielsen drev et mindre landbrug samtidig med planteskolen. Det var især hvidgran og bjergfyr, som blev afsat til Klitvæsenet og omkringliggende landbrug. Der blev bl.a. foretaget leverancer til Klitvæsenet på Fanø. Planterne blev sejlet fra Ho til Nordby på Fanø.

Niels C. Nielsens ældste søn Hans Peder Nielsen fortsatte i faderens fodspor. Han fik sig en grundig uddannelse på planteskoler i Danmark, Tyskland og Amerika. Hans Peder opholdt sig flere år i Amerika, hvor han bl.a. startede en lille forretning med salg af mark- og havefrø fra Dæhnfeldt i Odense til landbrug i Midtvesten.

Hans Peder vendte hjem til Danmark i 1909, hvor han blev gift med Anna Elisabeth, som stammede fra Sig ved Varde. Anna Elisabeth havde Hans Peder mødt i Ho forinden sin afrejse til Amerika. Hun arbejde som vinterlærerinde i Ho, hvor hun boede til leje hos Hans Peders bedstemor i en aftægtsbolig ved planteskolen.

Hans Peder og Anna Elisabeth købte i 1909 en mindre landbrugsejendom på Varde Nørremark, hvilket blev starten til Nielsens Planteskole, Varde. Det var en meget alsidig forretning med planteskoleplanter, grønsager, frøhandel og også en mindre kvægbesætning.

Nielsens Planteskole blev senere overtaget af sønnerne Aksel og Christian Nielsen. Brødrene nedlagde landbruget, grønsagsavlen og frøsalget, men Hans Peder forsatte dog i en høj alder med lidt frøhandel af have- og græsfrø (fra Dæhnfeldt). Aksel og Christian drev en alsidig planteskole med produktion og detailhandel, dog med hovedvægten på roser, rosengrundstammer og hækplanter.

Hans Peder og Anna Elisabets ældste søn Anker startede planteskole i Esbjerg. Ankers 2 sønner forsatte med planteskole i Esbjerg, hvor hans børnebørn nu driver planteskolen. Mens Ankers datters yngste søn Preben driver planteskole i Akkerup på Fyn.

Nielsens Planteskole, Varde blev i 1979 overtaget af Christians yngste søn Claus Nielsen, der har delt detail og engros i 2 selvstændige enheder. Produktionen er blevet flyttet til en gård lidt nord for Varde.

Forinden havde Aksels ældste søn Peter Nielsen i 1972 startet Nielsens Planteskole, Holsted som engrosplanteskole med produktion af sirbuske, hæk- og læplanter.

K.S. Nielsens Planteskole blev startet i 1978 af Knud Sandholt Nielsen, der er Christians ældste søn.

Der blev købt en landbrugsejendom i Sig på 21 ha. Landbrugsbygningerne er nu ombygget til planteproduktion ligesom der er opført ekspeditionshal, maskinhus og kølerum.

Arealet er ved tilkøb i dag øget til 65 ha. Heraf er dog 20 ha skov og eng.

I 2012 er sønnen Klaus Nielsen gået ind i driften af planteskolen, og han er således 5. generation efter Niels Cornelius Nielsen i Ho.

Knud har siden starten drevet planteskolen med frøplanter til hæk-, læ- og skovplanter. I forbindelse med, at Klaus er indtrådt i virksomheden er produktionen og sortimentet af stiklingeformerede hæk- og landskabsplanter øget. Ligesom et nyt generationsskifte har betydet, at Klaus og Majbritt samt deres 2 piger Klara og Mie nu er flyttet ind i stuehuset på planteskolen, hvorfra de vil tilrettelægge fremtiden for planteskolen.

Niels Cornelius Nielsen (yderst til venstre) ved sit stuehus på gården i Ho

Hans Peder Nielsen i sin frøhandel på Nielsens Planteskole i Varde

1979 - En af K.S. Nielsens Planteskoles første leveringer, 125.000 rødgran til Danplanex

1999 - Knud Nielsen med børn - Optagning af Bøg

2015 - Ny generation på K.S. Nielsens Planteskole

FØLG OS PÅ:

ADRESSE

Lindingbrovej 7 6800 Varde
Danmark

KONTAKTOPLYSNINGER

Telefon: 75 26 44 44
Mail: ksn@ksnielsen.dk